CAD/CAM

Rýchla a jednoduchá voľba tých najmodernejších obrábacích postupov a procesov nám pomáha využiť každý nástroj naplno a tým ušetriť to najdôležitejšie-čas, ktorý je hlavným faktorom každej výroby a konkurencieschopnosti podnikov. Vďaka software-u sa môžeme absolútne spoľahnúť na každý krok nástroja a stroja, a tým aj na konečný výsledok-kvalitný výrobok!
Simulácia s reálnymi rozmermi strojov, upínačov, nástrojov a obrobkov, nám umožňuje rýchlo a jednoducho odhaliť nedostatky procesov, kolízie alebo aj chyby pri tvorení samotnej technológie. Taktiež je skvelým nástrojom pre voľbu vhodnej dĺžky nástrojov a upínačov pre maximálnu bezpečnosť...a to my chceme!
S využitím tohto inteligentného software-u pri obrábaní sa firme darí udržovať krok s neustále rastúcimi požiadavkami svojich zákazníkov ako aj svetového trhu. Aj vďaka nemu firma neustále rastie, zdokonaľuje svoju výrobu, zväčšuje svoj potenciál a tým aj zlepšuje kvalitu-ktorú oceňujú najmä naši zákazníci!
LOMAN s.r.o.
Družstevnícka 30, 934 01 Levice
  • tel.: +421 36 635 2011
  • fax: +421 36 635 2010
  • IČO: 36545295
  • IČ DPH: SK2020157491